MyTech.fi-sivustolle uudet ammattiesittelyvideot - 100 tarinaa teknologiayritysten merkityksellisistä ammateista

MyTech.fi on yritysten suora kanava nuorille. Sivuston ydinsisältöä ovat Ammattiesittely-osion videotarinat jäsenyritysten ammattilaisista. Nyt sivusto uudistetaan vielä paremmin kertomaan yritysten ”purpose” ja ihmisten työn merkitys: roolimallien uudet ammattiesittelyvideot.

MyTechin tavoitteena on avata matemaattisten aineiden ja teknologian merkitystä – mitä osaamisella voidaan mahdollistaa: rakentaa kestävää tulevaisuutta, parempia elinympäristöjä ihmisille, ratkaista globaaleja haasteita.

Ammattiesittelyt-osion tarkoitus on antaa monipuolinen ja kattava kuva mahdollisuuksien maailmasta; teknologiayritysten merkityksellisistä ammateista, joissa pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme.

Uusien ammattiesittelyvideoiden kärkenä on yrityksen tarkoitus ja tehtävä (”purpose”) ja nuorten ammattilaisten työn merkitys. Jäljempänä tekstissä kaksi tapaa toteuttaa videot.

Työelämätietoa tulevaisuuden tekijöille – teknologiayritykset tutuksi

Yläkoululaiset ja lukiolaiset haluavat ja tarvitsevat tietoa työelämästä, varsinkin tytöt. Tutkimusten mukaan nuoret saavat koulussa hyvin tietoa opiskelumahdollisuuksista mutta työelämätietoa liian vähän. Nuoret näkevät, että työ mahdollistaa mielekkään elämän sekä tarjoaa tärkeän kiinnityspisteen yhteiskuntaan.

MyTech on työkalu myös yläkoulun ja lukion opettajille; opintojen ohjaajille Ammattiesittelyt-osio ja aineen opettajille MyTech-ohjelma. Ammattiesittelyvideoita linkitetään myös uuteen valtakunnalliseen MyTech-ohjelmaan, joka tukee ilmiölähtöistä projektioppimista koulussa.

Koululaiset ja heidän opettajansa ovat ottaneet MyTech-videot hyvin vastaan: he saavat aitoa tietoa siitä mitä eri koulutusaloja ja asteita opiskelleet oikeasti tekevät. Opiskelijat korkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa etsivät videoista tietoa mielenkiintoisista töistä ja työpaikoista. Samoin tekevät ammatin tai alan vaihtoa pohtivat.

Uudistetaan ammattiesittelyt – roolimallien tarinat rosoisesti lyhyille videoille

Koululaiset tarvitsevat roolimalleja ja tietoa työelämästä omien tulevaisuuden suunnitelmiensa perustaksi. Opiskelijat tarvitsevat tietoa tulevista työpaikoistaan. Tehdään nuorille monipuolinen ja kattava sisältökokonaisuus jäsenyritysten tarjoamista mahdollisuuksista eri koulutusasteilta ja koulutusaloilta valmistuville; mitä merkityksellistä ja missä he tulevaisuudessa voivat tehdä.

MyTechin nykyiset ammattiesittelyt on tehty pääosin nelisen vuotta sitten. Nyt nämä yritysten asiantuntijat ovat edenneet tehtävissään tai vaihtaneet työnantajaa.  Myös tapa tehdä videoita on muuttunut: rosoisia, lyhyitä, visuaalisia. Ja tekstitarinoille ei ole enää kysyntää.

Tehdään nyt yhdessä ammattiesittelyvideoita, joissa yritysten valitsemat roolimallit kertovat innostuneesti työstään ja työpaikastaan sekä osaamisestaan ja opiskelustaan. Roolimallit ovat rohkeita heittäytyjiä, jotka esiintyvät videoilla omalla persoonallaan.

Videoita ei käsikirjoiteta, mutta roolimallit saavat ennakkokyselyn asioista, joista heidän toivotaan videossaan kertovan. 100 tarinaa merkityksellisistä ammateista nostaa näkyville miten monipuoliselle osaamiselle ja erilaisille osaajille teknologiayrityksissä on mahdollisuuksia.

Valitkaa roolimallit nyt – kuvaukset lomien jälkeen

Valitkaa 3 - 5 erilaisissa tehtävissä toimivia nuoria työntekijöitänne haastateltavaksi ja kuvattavaksi. Valitkaa roolimalleiksi henkilöitä, joilla on erilaisia koulutustaustoja. Painotukset tietenkin oman työnantajabrändinne mukaisesti.

Videot tehdään yrityksen tiloissa. Kuvauspaikat ja taustalla näkyvä toiminta yrityksen politiikan mukaisesti. Haastattelut ja kuvaukset aloitetaan elokuussa, pääosa tehdään syys-lokakuussa.

Kaksi ketterää tapaa tehdä videot 

1. Yhteistyökumppanimme Keksi Agency Oy tekee videot; haastattelu ja kuvaus yrityksen tiloissa

2. Roolimallinne tekevät videot itse; valmiit videot viimeistellään MyTech-videoiksi alku- ja lopputunnuksilla

Kumman toimintamallin valitsette? Ota yhteyttä ja jatketaan videoiden tekoon heti!

Kun valitsette Keksin tekemään videot ilmoittakaa täällä valitsemanne roolimallit. Lähetämme heille ennakkokyselyn, joka valmistelee kuvaukseen ja antaa meille perustiedot profiilisivun perustamiseen. Keksi ottaa yhteyttä ja sopii yhteyshenkilönne kanssa kuvauksista ja niiden järjestelyistä. Yrityksen osuus kustannuksista on 500€/video.

Tavoite on tehdä haastattelut ja kuvaukset saman päivän aikana, tai peräkkäisinä päivinä jos kuvattavia on useita. Ensimmäiset kuvaukset tehdään elokuun loppupuolella.

Kun roolimallinne tekevät videot itse ilmoittakaa täällä valitsemanne roolimallit . Lähetämme heille ennakkokyselyn, joka valmistelee videon tekoon ja antaa meille perustiedot profiilisivun perustamiseen. Lähetämme heille myös esimerkkivideon helpottamaan valmistautumista ja kuvausta. Lähetämme myös osoitteen, johon itse tehdyt valmiit videot toimitetaan ja Keksi liittää niihin MyTech-tunnukset ja -nostot.

Ja, tarkistakaa ovatko nykyiset ammattiesittelynne MyTech.fi-sivustolla ajankohtaisia. Jos ovat niin vaihdetaan niihin uudet MyTech-tunnukset ja tehdään roolimallille uusi profiilisivu. Nykyiset videot löytyvät helpoiten MyTechin Yritykset-osiosta. Oman yrityksenne profiilisivulla on linkit jokaisen roolimallinne omalle profiilisivulle.

Lisätietoja 

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen
etunimi@sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 581 8603